COMPLOTDENKEN.NL

g_

Complotdenken is een term die gebruikt wordt om de geloofwaardigheid van een zeker

persoon aan te tasten en diegene psychiatrisch ziek te verklaren...